Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2013). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1163-1176.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Alisinanoğlu
Geçerlik: 

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi’nin geçerlik ve güvenirlik sonuçları incelendiğinde, anasınıfına devam eden 60- 72 aylık çocukların yazmaya hazırlık becerileri ölçümünün geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, çocukların yazı farkındalığı ve yazma becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen bu aracın, hem zaman açısından hem de maliyet açısından ekonomik olması, değerlendirmenin kolay olması nedeniyle hem öğretmenler hem de araştırmacılar tarafından rahatlıkla kullanılabileceği söylenebilir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışmasında ise kararlılık ve iç tutarlılık anlamında güvenirlik analizleri yapılmıştır. Test tekrar test korelâsyonları hesaplanmış ve bağımsız puanlayıcılar arasındaki tutarlılığa Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayıları(Spearman rho) kullanılarak bakılmıştır. Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayıları (Spearman rho) sıralı puanlar kullanılarak ölçülen iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklamak amacıyla kullanılmaktadır.

1. madde: Uygun şekilde oturma
2. madde kalemi uygun şekilde tutma:
3. madde: kalemi uygun mesafede tutma
4. madde: Kağıdı uygun şekilde tutma
5. madde: Kalem tutulmayan elle kağıdı destekleme:
6. madde: Kağıtla göz arasında uygun mesafeyi ayarlama
7. madde: Çizgilerin yönü (soldan sağa doğru)
8. madde: Çizgilerin yönü (yukarıdan aşağıya doğru):

Derecelendirme: 
İletişim: