5/6 Yaş Çocukları için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atan, A. (2020). 5-6 yaş çocuklarda psikolojik iyi oluş: bir model önerisi ve ebeveynler ile öğretmenlerin kişilik tipleri, ego durumları ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcı rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Atan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: