Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli- (ÇDŞG-ŞY-T)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökler, B., Ünal, F., Pehlivantürk, B., Çengel-Kültür, E., Akdemir, D. ve Taner, Y. (2004). Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3), 109-116.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Gökler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Form 3 bölümden oluşmaktadır.

Yapılandırılmamış Başlangıç Görüşmesi: Çocuğun demografik bilgileri, sağlık durumu, şu andaki yakınması, geçmişte aldığı psikiyatrik tedavilere ilişkin bilgilerle birlikte çocuğun okuldaki durumu, hobileri, arkadaş ve aile ilişkiler gibi bilgiler edinilir.
Tanı Amaçlı Tarama Görüşmesi: 200 kadar özgül belirti ve davranışı değerlendirir.
Çocuklar İçin Genel Değerlendirme Ölçeği: Çocuğun şu andaki işlev düzeyini belirlemek için düzenlenmiştir.

Derecelendirme: 
(ÇDŞG-ŞY-T) belirti şiddetini “yok” “eşik altı” ve “eşik” şeklinde derecelendirir.
İletişim: