Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygür, H., Aybaş, M., Hınçal, G., & Aydemir, Ç. (2000). Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği: Güvenirlik ve yapısal geçerlik çalışması. Düşünen Adam, 13 (4), 204-210.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: