Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saka, M. C., Uluşahin, A., Batur, S., Sütçü, A. ve Kara, S. (1998). Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Türkçe formu güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 265-268.

Sorumlu Yazar: 
Meram Can Saka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: