Demans Riskini Azaltmak için Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değiştirme Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zehirlioglu, L., Erunal, M., Akyol, M. A., Mert, H., Hatipoglu, N. S., & Kucukguclu, O. (2019). Turkish version of the motivation for changing lifestyle and health behavior for reducing the risk of dementia scale. Journal of Neuroscience Nursing, 51(3), 119-124. doi:10.1097/JNN.0000000000000433

Sorumlu Yazar: 
Özlem Küçükgüçlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 27 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: