Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşlerine Yönelik Anket

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayten, P. (2006). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin görüşleri(Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: