Öğretmenlik Uygulama Okulu Tutum Ölçeği (Okul ve Yönetici)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Minaz, M. B. (2019). Öğretmenlik uygulama okulu tutum ölçeği (okul ve yönetici): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 867-872.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Baki Minaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: