Öğretmenlerin Sınıfta Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üstün, A., Nural, E. ve Değer, Ş. (2005). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıfta zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 47-66.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: