Etkileşimli Sınıf Yönetimine Hazırbulunuşluk Ölçeği (ESYHBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ölmez, İ. (2018). Etkileşimli sınıf yönetimine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Sorumlu Yazar: 
İlyas ÖLMEZ
Geçerlik: 

0,943

Güvenirlik: 

0,95

3-ESY Öğreteceğim ders içeriğini çeşitlendirir.
15-ESY Yazılımı ile ders oturumu başlatabilirim.
30-Çalıştığım kurum ESY kullanmam için beni teşvik eder.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: