Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bağçeci, B., Çetin, B. ve Ünsal, S. (2013). Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(1), 34-48.

Sorumlu Yazar: 
Birsen Bağçeci
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi üç alt boyutu olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .91, ikinci faktör için .86, üçüncü faktör için .85, ölçeğin tamamı için .92 dır.

Ölçek 31 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
İletişim (13m)
Sosyal (10m)
Genel Görünüm (8m)

Derecelendirme: 
İletişim: