Öğretmenlerin Dinamik Bir Ortamda Etkinlik Hazırlarken TPAB’lerini Kullanma Durumları Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kırıkçılar, R. G. (2017). Matematik öğretmenlerinin dinamik bir yazılım ile etkinliklerini hazırlarken teknolojik pedagojik alan bilgisi kullanım durumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

Sorumlu Yazar: 
Rabia Gül Kırıkçılar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: