3 Boyutlu Sanal Ortamda Kış Sporları Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. T., Karakuş, T.,& Göktaş, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272

Sorumlu Yazar: 
Yüksel Göktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

DİKKAT BOYUTU
1. 3B ortamda bulunan Uygulama Bölümü (animasyon) hemen dikkatimi çekti.
2. 3B ortamda Alıştırma Bölümü’ndeki nesneler (video, animasyon, bilgi, resim) hemen dikkatimi çekti.
3. 3B ortamda Bilgi Evi’ndeki nesneler (videolar, panolar) hemen dikkatimi çekti.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (Evet=3, Kısmen=2, Hayır=1)
İletişim: