Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çömlekçi, M. F., & Bozkanat, E. (2021). İnfodemide dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları. İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41,
103–125. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0024

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fatih Çömlekçi
Geçerlik: 

Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Kullanıcı Teyit Alışkanlıkları Ölçeğine İlişkin Uyum İyiliği İndeksi Değerleri

X2/sd 135,41/31=4,36
RMSEA <0,08 0,078
NFI >0,90 0,93
NNFI >0,95 0,95
CFI >0,95 0,95
GFI >0,90 0,95
AGFI >0,85 0,92

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha>0.758

1. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, gazetelerin web siteleri aracılığıyla edinirim.
2. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, sağlıkla ilgi web siteleri aracılığıyla edinirim.
3. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, sağlıkla ilgili kişisel bloglar aracılığıyla edinirim.
4. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, Instagram aracılığıyla edinirim.
5. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, Twitter aracılığıyla edinirim.
6 Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, YouTube aracılığıyla edinirim.
7. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, Sağlık Bakanlığı’nın dijital platformları üzerinden teyit ederim.
8. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, sağlık kuruluşlarının (hastane, poliklinik vb.) dijital platformları üzerinden teyit ederim.
9. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, sağlık profesyonellerinin (doktor, bilim insanı) dijital platformlardaki paylaşımları üzerinden teyit ederim.
10. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, dijital ortamdaki bilimsel yayınlar üzerinden teyit ederim.

Derecelendirme: 
1= hiçbir zaman – 5= her zaman
İletişim: