Etkinlik Tercih Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çiftçi, İ. (1997). Normal çocukları bilgilendirmenin zihinsel engelli yaşıtlarına yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: