Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Öz-yeterliliği Ölçeği (ÖADOÖÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, G., ve Karakuş, G. (2018). Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Öz-Yeterliliği Ölçek geliştirme
çalışması. Kastamonu Education Journal. 26(5), 1427-1436.

Sorumlu Yazar: 
Gürbüz Ocak
Geçerlik: 

ÖADOÖÖ ’nün 35 maddesinin, faktör yüklerinin 0.44 ile 0.92 arasında olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik çalışması için hesaplanan
Cronbach’s Alpha değeri .96 olduğundan verilerin güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir

Toplam madde sayısı 35’dir.

Derecelendirme: 
her zaman, sıklıkla, ara sıra, nadiren, asla
İletişim: