Dijital Yerli, Dijital Göçmen ve Dijital Melez Öğretmen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şad, S , Durmuş, V . (2017). Öğretmenlik mesleği bağlamında dijital yerlilik, dijital göçmenlik ve dijital melezlik. Electronic Journal of Education Sciences, 6 (11), 11-21.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihat ŞAD
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: