Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Günbaş, N., ve Demir, Ö. (2017). Are we measuring teachers’ attitudes towards computers in detail?: Adaptation of a questionnaire into Turkish culture. International Journal of Assessment Tools in Education, 4(2), 166-181. Doi: 10.21449/ijate.307973

Sorumlu Yazar: 
Nilgün Günbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: