Öğretmenlerde İş Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Önsan, Ö. (1995). Öğretmenlerde İş Stresi Ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: