Öğretmen Adaylarının Ders Dışı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ermeydan, Z. (2019). Öğretmen Adaylarının Ders Dışı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması ve uygulaması (Yüksek lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Ermeydan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li derecelendirme
İletişim: