Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Ölçeği (SSHA) – Form C

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Memiş, A. (2005). Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve tutumlarının incelenmesi (ilköğretim öğrencileri üzerine bir araştırma). (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Memiş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: