Piyano Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bağcı, H., ve Toy, A. (2020). Piyano çalışma alışkanlıkları ölçeği geliştirme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 583-603. http://dx.doi.org/10.26466/opus.621102

Sorumlu Yazar: 
Hakan Bağcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: