Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevcan-Erkan, A. (1996). Lise öğrencileri için bir Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanterinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: