Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Ortamı Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ozüdoğru, M., ve Aksu, M. (2019). Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Ortamı Algıları Ölçeği’nin geliştirilmesi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52 (3), 771-800. https://doi.org/10.30964/auebfd.487734

Sorumlu Yazar: 
Melike Özüdoğru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: