Öğretmen Adayları için Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, A. (2008). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: