Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2011). Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 110-126.

Sorumlu Yazar: 
Özgen Korkmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere;
açımlayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini
belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi ve kararlılık düzeyi hesaplanmıştır.

2 alt boyut ve 18 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
“(1) asla”, “(2) nadiren”, (3) bazen”, “(4) genellikle” ve “(5) her zaman”
İletişim: