Lise Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgün, Ö , Topal, M , Duman, İ (2017). Lise Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik İnançları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-14. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mead/issue/34203/331748

Sorumlu Yazar: 
Özcan Erkan Akgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: