Güvenli Laboratuvar Kullanımı Gerçekleştirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akıllı, H. İ. ve Aydoğdu, C. (2018). Planlanmış Davranış Teorisine göre “Güvenli Laboratuvar Kullanımı Gerçekleştirme Ölçeği” geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 172-197. doi: 10.29329/mjer.2018.138.11

Sorumlu Yazar: 
Cemil Aydoğdu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: