Öğretmen Adayları İçin Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yavuz Güler, Ç. (2015). Öğretmen Adayları İçin Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 329-346. doi: 10.14582/DUZGEF.474

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Yavuz Güler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: