Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akçay, B., Usta Gezer, S. ve Akçay, H. (2016). Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği uyarlama çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2). doi: 10.17556/jef.99043

Sorumlu Yazar: 
Behiye Akçay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: