Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cam, A., Topcu, M. S., Sulun, Y., Guven, G. & Arabacioglu, S. (2012). Translation and validation of the Epistemic Belief Inventory with Turkish preservice teachers. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 18(5), 441-458. doi: 10.1080/13803611.2012.689726

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Sami Topçu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: