Merkezi Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oksal, A., Şanşekerci, E. ve Bilgin, A. (2006). Merkezi Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 371-381.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Oksal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 23 madde
Bilgi kaynağı olarak bilime inanç (7 m): Gerçekliğe yalnızca bilimle ulaşabiliriz.
Rasyonel topluma inanç (6 m): Bilimin vazgeçemeyeceğimiz bir boyutu da yenilikçi olmasıdır.
Batıl ritüellere inanç (6 m): Fal bakarak geleceği kestirmek mümkündür.
Doğaüstü güçlere inanç (4 m): İnsan bilgi edinerek güçlükleri aşabilir, fakat kaderini değiştiremez.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: