İnternet Tabanlı Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ata, R., ve Alpaslan, M. (2019). İnternet Tabanlı Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması ve öğretmen adayları ile bir inceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(3), 893-908. doi: 10.17860/mersinefd.516351

Sorumlu Yazar: 
Rıdvan ATA*
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: