Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim becerilerini etkileyen faktörler (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Uysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: