Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karahan, E., Albayrak-Sarı, A. ve Canbazoğlu-Bilici, S. (2017). Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Algı Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.740-741). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Engin Karahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: