Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Duman, B. & Yakar, A. (2017). Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 6(1), 200–229.

Sorumlu Yazar: 
Ali Yakar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1 Bu dersteki etkinlikler dikkatimi çektiği için, derste öğrendiklerimin farkına vardığımı hissederim.
2 Bu derste yapılan etkinlikler gelişimimi sağladığından, yapılanları dikkatle izlerim.
3 Bu dersteki etkinliklerde kullanılan kavramlar merak duygumu harekete geçirir.
4 Bu derste yapılanlar sırasında, merak ettiğim şeyleri sorarak anlamaya çabalarım.
5 Bu derste öğrendiğim konular içerisinden önemli gördüklerimi seçerek dinlemeye özen gösteririm.
6 Bu dersin hedeflerine ilgi duyarım.
7 Bu dersin bana kazandıracaklarını merak ederim.
8 Bu dersin hedeflerine ulaşmak için gerekli sorumlulukları alırım.
9 Bu derse çalışmaktan haz duyduğum için verilen görevleri zamanında yaparım.
10 Bu derste yapılan etkinliklerin beni öğrenmeye teşvik ettiğini hissederim.
11 Bu dersin işlenişinde kullanılan yaklaşımlar, derse katılmam konusunda beni istekli kılar.
12 Bu derste kullanılan araç-gereç ve materyaller öğrenmemi kolaylaştırdığı için derse katılmaktan zevk duyarım.
13 Bu derste başarılı olmak için kendimi sorumlu hissettiğimden, verilen görevleri yerine getirmek için çabalarım.
14 Derse aktif olarak katıldığımda, öğrenmekten keyif alırım.
15 Ders içerisinde yapılan grup çalışmalarında diğer arkadaşlarımla uyumlu çalışmam gerektiğini hissederim.
16 Bu dersten başarılı olduğumda keyfime diyecek olmaz.
17 Bu derste, diğerlerinin duygu ve fikirlerine saygı duyarım.
18 Bu derste yapılan etkinliklerin işime yarayacağını düşündüğüm için dersi değerli görürüm.
19 Dersin kazanımları, öğrendiklerimi daha fazla içselleştirmemi sağladığı için bu dersi diğer derslere tercih ederim.
20 Daha nitelikli bir öğretim için bu derse daha fazla katkı sağlamaya çabalarım.
21 Bu derste kendi çalışmalarım hakkında yapılan eleştirileri birer kazanç olarak görürüm.
22 Sağlık açısından kendimi rahatsız hissetsem bile, derse gelerek yeni bilgiler kazanmayı, evde dinlenmeye tercih ederim.
23 Bu derste aldığım puanları önemserim.
24 Bu derste başarılı olmayı, başka derslerde başarılı olmaktan üstün tutarım.
25 Bu derste kazandığım tutumlar, diğer derslere çalışma biçimimi etkiler.
26 Bu derste kendimi yeterli hissetmek için çalışmalarımı sürekli gözden geçiririm.
27 Bu derste öğrendiklerimi yaşamımda kullanmaya özen gösteririm.
28 Bu derste yapılan uygulamaların, bana yeni değerler kazandırdığını fark ederim.
29 Bu derste, sınıf arkadaşlarımın başarı veya başarısızlığından kendimi sorumlu hissederim.
30 Bu derste öğrendiklerimin, günlük hayatıma katkı sağladığını hissederim.
31 Bu dersteki başarımın, öğrendiklerimi meslek hayatımda kullanma yeterliliğimi arttırdığını hissederim.
32 Bu dersin kazanımları kendimi geliştirmemi destekler.
33 Bu derste öğrendiklerim, yaşama yönelik yeni bakış açıları geliştirmeme yardımcı olur.
34 Bu derste öğrendiklerim günlük hayatta sahip olduğum alışkanlıkları etkiler.
35 Bu ders ile kazandığım deneyimleri bir yaşam biçimine dönüştürürüm.
36 Bu derste yapılanlar sayesinde yeni bakış açıları geliştiririm.
37 Bu dersteki başarılarımın, “başarılı olmayı” yaşam felsefesi haline dönüştürmeme katkı sağladığını fark ederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert: “Bana hiç uygun değil=1”, “Bana uygun değil=2”, “Bana biraz uygun=3”, “Bana uygun=4”, “Bana tamamen uygun=5”
İletişim: