Sorgulamaya Dayalı Öğretime Yönelik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sağlam, M. K., & Şahin, M. (2017). Sorgulamaya Dayalı Öğretime Yönelik İnanç Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 1-20.

Sorumlu Yazar: 
Merve Kocagül Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: