Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, Ş., Yılmaz, A., & Geban, Ö. (2018). Self-regulated Learning Skills: Adaptation of scale. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), 339-355. https://doi.org/10.21031/epod.439039

Sorumlu Yazar: 
Şenol Şen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: