Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, A., Aşçı, F. H. ve Dolu-Çağlar, E. (2016). Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bil Fakültesi Spormetre Dergisi, 14 (2), 163-174.

Sorumlu Yazar: 
Atahan Altıntaş
Geçerlik: 

Envanterin geçerliğini test etmek için Varimax
döndürmesi ile uygulanan faktör analizi sonuçları üç faktör yapısını desteklemektedir. Faktör yükleri envanterin anne
formunun tüm alt boyutları için 0.52 ile 0.90, baba formunun tüm alt boyutları için ise 0.49 ile 0.89 arasında
değişmektedir.

Güvenirlik: 

Anne güdüsel iklimi alt
boyutlarının iç tutarlık katsayıları0.68 (Endişe İklimi) ile 0.95 (Öğrenme/Haz İklimi) arasında, baba güdüsel iklimi için
ise 0.62 (Çabasız Başarı İklimi) ile0.94 (Öğrenme/Haz İklimi) arasında değişmektedir.

üç alt boyuttan ve 18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
(1:Kesinlikle katılmıyorum – 5:Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: