Sağlığı Geliştirmek için Hastalar Tarafından Kullanılan Stratejiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akin, S., Can, G., Durna, Z., & Aydiner, A. (2009). Preliminary testing of a Turkish version of The Strategies Used by Patients to Promote Health (SUPPH) Scale in a sample of breast cancer patients. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 1(4), 303-310. https://doi.org/10.1111/j.752-9824.2009.01032.x

Sorumlu Yazar: 
semiha akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: