Sporda Algılanan Güdüsel (Motivasyonel) İklim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel (motivasyonel) iklim ve hedeflerin özgünlük, güçlük derecesi özelliklerinin, yaşam doyumuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi, Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Turhan TOROS
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: