Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şişman, S. (2012). Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2), 1-22.

Sorumlu Yazar: 
Simge Şişman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: