Öğrenme Ortamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yildiz, E., & Ergin, O. (2007). The adaptation of metacognitive orientation of Learning Environment Scale-science (MOLES-S) into Turkish: The study of validity and reliability. Eurasion Journal of Educational Reserch, 7(28), 123-133.

Sorumlu Yazar: 
Eylem Yıldız Feyzioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: