Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Antalyalı, Ö. L., & Bolat, Ö. (2017). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerlik analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, (1), 83-114.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Lütfi ANTALYALI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: