Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buldur, S. ve Doğan, A. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 199-211.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Buldur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 16 madde
Öğrenmeye Yönelimli Değerlendirme Ortamı (8 m): Öğrencilere hatalarını düzeltmek için şans verilir.
Performansa Yönelimli Değerlendirme Ortamı (8 m): Öğretmenimiz öğrencilerin performanslarını birbirleriyle karşılaştırır.

Derecelendirme: 
İletişim: