Öğrencilerin PowerPoint Etkililiğine Dair Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilis, S., & Uzun, A.M. (2019). Validity and Reliability of Student Perceptions of PowerPoint Efficacy Scale. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2501-2516. doi: 10.33206/mjss.506400

Sorumlu Yazar: 
Selcan Kilis
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: