Dil Öğrenmede Çok Kurlu Sistemin Etkililiğine Yönelik Tutum

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, K. F. (2000). Yabancı dil sınıflarında uygulanan çok kurlu sistemin etkinliğine yönelik bir inceleme (Gaziantep Üniversitesi hazırlık okulunda yürütülen bir çalışma) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: