Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oren, B., Zengin, N. & Yildiz, N. (2016). The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study. North Clin İstanb, 3(3), 187-193. doi: 10.14744/nci.2016.42650

Sorumlu Yazar: 
Besey Ören
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: