Öğrencilerin Bilimin Doğasına Yönelik Düşünceleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cansiz, M., Cansiz, N., Tas, Y., & Yerdelen S. (2017). Turkish version of students’ ideas about nature of science questionnaire: A validation study. International Journal of Progressive Education, 13(1), 42-51.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa CANSIZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Teori yüklülük – öznellik (9); Örnek Madde: Gözlem yapmadan önce, insanların neleri gözlemleyecekleri ile ilgili fikirleri zaten vardır.
Yaratıcılık ve hayal gücü (5); Örnek Madde: Bilim insanları sanatçılar gibi çalışır. Hem bilim insanları hem de sanatçılar yaratıcılık ve hayal gücüne ihtiyaç duyarlar.
Değişebilirlik (9); Örnek Madde: Bilimsel çalışmalara farklı düşüncelere sahip yeni bilim insanları katılırsa, var olan bilimsel bilgi değişebilir.
Dayanıklılık (6); Örnek Madde: Bilimsel bilgi değiştirilemez, çünkü deneylerle ve açıklamalarla ispatlanmıştır.
Tutarlılık ve tarafsızlık (8); Örnek Madde: Gözlem yaparken, insanların belirli şeylere odaklanmalarına gerek yoktur; sadece gördüklerini yazmaları gerekir.
Kızlar için bilim (3); Örnek Madde: Kızlarda bilimsel araştırma yapacak yetenek vardır.
Erkekler için bilim (3); Örnek Madde: Erkekler bilim insanı olmak için uygundur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum; 5 = Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: