Matematiğin Doğasına Yönelik İnanç Ölçeği (MDYİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyıldız, P. ve Dede, Y. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adayları için Matematiğin Doğasına Yönelik İnanç Ölçeği (MDYİÖ): Bir keşfedici karma desen çalışması. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES), 9 (1), 69-98. doi:10.17984/adyuebd.539351

Sorumlu Yazar: 
Pınar Akyıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: